Dokter Jaga Spesialis Radiologi

Dokter Jaga Spesialis Radiologi :

Selasa & Kamis : dr. M. Yusri, Sp.Rad (K)., MARS

Jumat & Sabtu : dr. Siti Dila Hamidah, Sp.Rad